GEOLOGIE

Historie Země

Řez Zemí

Litosféra

Slide 5

Poznámka:

Složení Země:

Kontrolní otázky:

Nejhlubší důl:

NEROSTY

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Krystaly

Krystalografické soustavy

Slide 17

Co je to?

Slide 19

Další termíny...

Vlastnosti minerálů

Vznik minerálů:

Slide 23

Dělení dle složení:

Přiřaďte do skupin

Podívej se na:

Slide 27

Sulfidy

Slide 29

Slide 30

Pyrit FeS2

Chalkopyrit CuFeS2

Sulfáty

Slide 34

Slide 35

KŘEMIČITANY (silikáty)

Olivín

Granát

Slide 39

Topaz

Zirkon

Augit a amfibol

Jakápak je to asi soustava?

muskovit a biotit

Slide 45

Mastek

kaolinit

ortoklas

plagioklas

Slide 50

Slide 51

Slide 52

HORNINY

Dle původu vzniku dělíme:

HORNINY MAGMATICKÉ

Která pohoří tvoří:

Slide 57

Syenit a diorit