METAMORFOVANÉ HORNINY

Úkoly pro práci ve skupinách:

Další metamorfované horniny:

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Pro které obory je důležité vědět, jak pohoří vzniklo?