Usazené horniny

Zvětrávání a eroze:

Slide 3

Slide 4

Jeskyňářské pojmy:

Slide 6

Zvětrávání:

Eroze:

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Jak bránit nežádoucí erozi?

Slide 13

Slide 14

Přehled usazených hornin:

Klastické: (z úlomků)

Slide 17

Organogenní:

Slide 19

Slide 20

Kaustobiolity:

Slide 22

Slide 23

Slide 24

Spalování uhlí:

Zjistěte:

Chemické:

Slide 28

Slide 29

Slide 30