Z jakých chemických látek jsou složeny živé organismy?

základní látky:

Slide 3

Sacharidy

Slide 5

Lipidy

Proteiny

Slide 8

Slide 9

Nukleové kyseliny

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Prokaryota

Slide 15

Slide 16

Bakterie

Základní charakteristika:

Vývoj a dělení

Tvar

Slide 21

Stavba

VÝŽIVA (toto dělení se dá použít na všechny org.)

Slide 24

Patogenní bakterie

půdní bakterie

Bakterie na lidském těle a průmyslové bakterie

Které věci vznikly pomocí bakterií?

Kde dál?

SINICE

Slide 31

Slide 32