Eukaryotní buňka

Slide 2

Slide 3

Rostlinná buňka

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Endoplazmatické retikulum

Golgiho systém (aparát)

Plastidy

Chloroplast

Slide 15

Chromoplast

Slide 17

Leukoplast

Mitochondrie

Slide 20