Slide 1

MINERÁLNÍ VÝŽIVA

VODA

PŘÍJEM VODY

Slide 5

Slide 6

příjem vody ovlivňuje

poznámka

Slide 9

Slide 10

VEDENÍ VODY

rychlost vedení

VÝDEJ VODY

Slide 14

Slide 15

MINERÁLNÍ LÁTKY

PŘEMĚNA LÁTEK A ENERGIE

FOTOSYNTÉZA

Fotosyntéza

Slide 20

Slide 21

Primární fáze

Sekundární fáze

Slide 25

Kde se bere ten námi užívaný kyslík?

Dýchání

Slide 28

Anaerobní fáze = GLIKOLÝZA

Aerobní fáze = KREBSŮV CYKLUS

Faktory ovlivňující dýchání

poznámky

poznámka k heterotrofní výživě

Saprofyté

Poloparazité (hemiparazité)

Slide 36

parazité (holoparazité)

Slide 38

Mixotrofie = smíšená výživa

Slide 40

Symbióza

Slide 42

Růst rostlin

Slide 44

Slide 45

Faktory ovlivňující růst

Slide 47

Slide 48

Slide 49

Slide 50

Fytohormony

Zvídavé otázky: