Slide 1

Ve dvojicích zpacujte tyto otázky:

Rozmnožování

Rozmnožování rostlin

Slide 5

Co pohlavní rozmnožování?

Slide 7

Názvosloví = nomenklatura

Kategorie (taxony) linnéovské

Kladistická klasifikace

Dřívější dělění Eukaryot

Současné dělení Eukaryot

Evoluce organismů

ŘASY

Co o nich víme?

Základní charakteristika

Slide 17

Skupiny řas

Ruduchy= červené řasy

Slide 20

Slide 21

Obrněnky

Slide 23

Slide 24

Krásnoočka

Slide 26

Skrytěnky

Chromofyta

Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32

Slide 33

Slide 34

Zástupci

Slide 36

Slide 37

Zelené řasy (chlorophyta)

Slide 39

Slide 40

Slide 41

Slide 42

Slide 43

Slide 44

Slide 45