Vyšší rostliny

Pojmy, které budeme potřebovat:

Slide 3

Dělení

Rhyniophyta

Slide 6

Mechorosty (Bryophyta)

Slide 8

Dělení mechorostů

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16