Pteridofytní rostliny

charakteristika:

Historie

Rozmnožování

Třídění

PLAVUNĚ

Slide 7

PŘESLIČKY

Zástupci:

Slide 10

KAPRADINY

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16